menusearch
it-k.ir

ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتری
درباره آیتیکادرباره آیتیکا - ست و امروز با لطف منان با همت و تلاش - ری دهید تا با شما هر روز پله های موفق - دن فرآیندی با کیفیت و پشت با نه لطف ایز - هم سو شدن با این مهم از والاترین اهد - جب این امر با بهره گیری از طرح و ایده - از دیدگان مشتری ، تجربه، بهره بردار - شی بی وقفه مشتری مداری را سر لوحه راه - احترام به مشتری و سلیقه ها جزء اهداف
آیتیکا ، طراحی سایت ، استارتاپ ، اپلیکیشن ، سایت فروشگاهی ، ارتباط با مشتری ، آموزش سازمانی ، البرز ، کرج ، آیتیکا بزرگترین شرکت استارتاپ در البرز ، مدیریت و راه اندازی استارتاپ ، مدیریت و راه اندازی استارت آپ ، استارت آپ ، راه اندازی استارت آپ ، راه اندازی استارتاپ ، مشاوره راه اندازی استارتاپ ، مشاوره راه اندازی استارت آپ ،
3118 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
آموزش رفتار سازمانی، ارتباط با مشتری و توسعه فروش با آیتیکاآموزش رفتار سازمانی، ارتباط با مشتری و توسعه فروش با آیتیکا - سازمانی، ارتباط با مشتری و توسعه فرو - توسعه فروش با آیتیکا آموزش رفتار سازم - توسعه فروش با آیتیکا /uploadfile/file - توسعه فروش با آیتیکا /uploadfil
آیتیکا ، آموزش پرسنل ، البرز ، کرج ، رفتار سازمانی ، ارتباط با مشتری ، CRM ، توسعه فروش ، استارتاپ ، سایت ، طراحی سایت ، اپلیکیشن ، تولید اپلیکیشن ،
1225 بازدید، یکشنبه سی ام اردیبهشت ۹۷